sabtnametell

توسعه مراکز رشد علوم انسانی

معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم از توسعه مراکز رشد در حوزه علوم انسانی خبر داد و گفت: در حال حاضر ۶ مرکز رشد در حوزه علوم انسانی تشکیل شده که در سال آینده افزایش خواهد یافت.

وحید احمدی در گفتگو با اشاره به فعالیت های صورت گرفته در حوزه علوم انسانی گفت: امسال یکی از کارهای اصلی که انجام شد و در گذشته نیز سابقه نداشت، «تشکل شورای توسعه پژوهش و فناوری» بود.

وی ادامه داد: در این شورا، مراکز پژوهشی ملزم شدند که برنامه راهبردی و عملیاتی ارایه دهند و این برای اولین بار بود که این مراکز مجبور شدند در این حوزه برنامه راهبردی ارایه دهند.

معاون پژوهش و فناوری وزیرعلوم افزود: همچنین امسال شاهد رشد مراکز رشد در حوزه علوم انسانی بودیم که در حال حاضر ۶ مرکز رشد علوم انسانی ایجاد شده و این مراکز در سال آینده توسعه خواهند یافت.

وی ادامه داد: تعداد قابل توجه شرکت ها در این مراکز رشد فعال هستند و امیدواریم سال آینده این مراکز بتوانند در سطح بین المللی و شبکه های داخلی همکاری بیشتر داشته و فعالیت های خود را گسترش دهند.

 

نوشتن سوالات

تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید