sabtnametell

افزایش ظرفیت دردانشگاه علمی‌کاربردی خوزستان


رییس دانشگاه علمی‌کاربردی خوزستان با بیان این‌که در مهرماه امسال با تصویب شورای گسترش حدود ۱۰۰ دوره جدید به مراکز علمی‌کاربردی استان اضافه شده است، گفت: در ترم بهمن تعداد رشته‌هایی که در آن‌ها افزایش ظرفیت صورت گرفت، محدود بود؛ با این وجود به تناسب وضعیت استان در این ترم هم تعدادی رشته اضافه شدند.

نوشتن سوالات

تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید